Česko

Život je jako louka plná fialek, jen se pro nějakou sehneš, hned tě někdo kopne do prdele.

Anonymous, kdo to je? Anonymous?

Anonymous je anonymní a na sobě nezávislé nehierarchické hnutí, které se do povědomí internetových komunit začalo dostávat v roce 2003 na základě automaticky generované přezdívky přispěvatele na stránkách 4chan.org. V původním kontextu se nejednalo o aktivistické hnutí, ke spojení s hackerskou komunitou a aktivisty došlo omylem – v důsledku špatné interpretace médií a jejich nepochopení komunity stránky 4chan.

V letech 2010 a 2011 začaly informace o Anonymous pronikat i do masmédií, což bylo zapříčiněno velkým zájmem, který vzbudila jejich činnost spojená s hacktivistickým hájením WikiLeaks (Operace odplata) či proti firmě Sony (Operace Sony). Tato popularizace přispěla k tomu, že pravý význam hnutí Anonymous byl zahalen tzv. Druhou vlnou Anonymous, kteří s původními Anonymous neměli vůbec nic společného. Tito noví Anonymous se podíleli i na převratech v Tunisku a Egyptě na začátku roku 2011.

V souvislosti s Anonymous se objevuje také termín „Anon“, jež je zkrácenina slova Anonymous. Mezi symboly Anonymous patří maska Guye Fawkese.

Více na

anonymous obrázek, skrytá idendita člověka, místo hlavy člověka otazník

Středa 31. května 2023 - 17:59

Nevzdávej se

Citát: Tomu kdo vytrvá, nic není nesnadné, pamatuj jedinou ranou dub nepadne.

Mějte kuráž

„Nemusíte mít skvělý život a nemusíte řešit všechny problémy, ale nikdy nepodceňujte svou důležitost, protože historie nám ukázala, že odvaha může být nakažlivá a naděje může mít svůj vlastní život.“


Michelle Obama

Pravda

Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. (Jan 8, 32)

K zamyšlení

Všechno je mi dovoleno - ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno - ano, ale ničím se nedám zotročit. ( 1. Korinským 6, 12)

Neodsuzuj druhé

Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno. (Lukáš 6, 37)